chuỗi trầm dân gia tiên

Chuỗi hạt trầm hương CTH006

CH26 Xuất xứ: Việt Nam giá liên hệ TÁC DỤNG CỦA TRẦM HƯƠNG Về tâm linh: Tạo nên hương trầm dịu nhẹ thành kính dâng phật và gia tiên. Đẩy lùi các khí âm, tạp khí. Giúp thu hút năng lượng dương vào nhà bạn. Tạo điều kiện cho tài khí, vận khí có thể bước more »