cách dùng nhang khoanh

Tìm hiểu nhang khoanh, nhang vòng trầm hương

NHANG-TRAM-HUONG Không như các loại nhang bình thường với vòng xoắn lớn, nhang trầm hương dạng nhang khoanh/ nhang vòng của TRẦM HƯƠNG KỲ ANH hiện nay có thời gian cháy từ 200-220 phút. Thời gian cháy của nhang khoanh/ nhang vòng này tùy thuộc vào không gian đặt nhang.Nếu bạn đặt nhang ở khu vực more »